Haberler

Yargıtay’dan uçak bileti için emsal karar!

Salgın döneminde aldığı uçak biletinin iadesini isteyen bir kişi, tüketici heyeti tarafından haklı bulundu. Firmanın açtığı davada mahkeme, tüketici hakem heyetinin yetkili olmadığına hükmetti. Ancak Yargıtay, mahkemenin kararını bozdu.


Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, tüketici hakem heyetince Covid-19 salgını nedeniyle alınan uçak bileti ücretinin iadesi kararının mahkemece iptaline hükmedilmesini, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’a aykırı bularak kanun yararına bozdu.


Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer alan karara göre, bir hava yolu şirketinden İstanbul-Barselona uçuşu için bilet alan kişi, Covid-19 salgını nedeniyle uçuşların tehlikeli hale geldiğini ileri sürerek, ücret iadesi için tüketici hakem heyetine başvurdu. Heyet, ücretin iadesine karar verdi.

Hava yolu şirketinin, karara karşı açtığı davada İstanbul Anadolu 1. Tüketici Mahkemesi, uyuşmazlık konusu olayda tüketici hakem heyetinin görevli olmadığı gerekçesiyle iptal kararı verdi. Kararda, uyuşmazlık konusu taşıma işleminin uluslararası sözleşmenin alanında kaldığı, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında değerlendirme yapılamayacağı, konunun asliye ticaret mahkemelerinin görev alanında yer aldığı ve tüketici hakem heyetinin görevli olmadığı belirtildi.

Adalet Bakanlığı devreye girdi

Mahkeme kararının kesinleşmesi üzerine Adalet Bakanlığı, kanun yararına bozma isteminde bulundu.

Temyiz incelemesini yapan Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, sonuca etkili olmamak üzere kararın kanun yararına bozulmasına hükmetti.

‘Ticari olmayan amaç’

Kararda, ücret iadesi talep edenin ticari ve mesleki olmayan amaçlarla bilet alan tüketici konumunda olduğu, hava yolu şirketi ile aralarında bir sözleşmenin var olduğu, salgın hastalık nedeniyle de alıcının iade isteminde bulunduğu anımsatıldı.

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’da, taraflardan birinin tüketici olması halinde diğer kanunlarda yer alan düzenlemelerin anılan kanunun uygulanmasını engellemeyeceğinin hüküm altına alındığına dikkati çekilen kararda, dava konusu uyuşmazlıkta tüketici hakem heyetinin görevli olduğu ifade edildi.

Kanun yararına bozma

Yerel mahkemenin verdiği iptal kararının, yasal düzenlemeler karşısında hukuka aykırı olduğu belirtilen kararda, şu ifadelere yer verildi:

“Davalının ticari ve mesleki olmayan amaçlarla aldığı biletlerin pandemi nedeniyle iadesi istemi nedeniyle ortaya çıkan uyuşmazlığın çözümünde 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümlerinde öngörülen usul kapsamında tüketici hakem heyetinin görevli olduğu gözetilip, işin esası hakkında yapılacak inceleme ve değerlendirme sonucunda varılacak uygun sonuç dairesinde bir karar verilmesi gerekirken, yazılı gerekçeyle görev yönünden iptaline karar verilmesi doğru görülmemiş, hükmün kanun yararına bozulması gerekmiştir.”

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Başa dön tuşu