HAVA-SEN’den THY’ye suçlama

featured

HAVA-SEN Sendikası, Türk Hava Yolları’nın dayanışma aidatı ile ilgili aldığı karara ilişkin yeni bir açıklama yayımladı.

HAVA-SEN tarafından yapılan açıklamada, ayrımcılığın “kanunun açık ihlali” olduğu belirtilerek konuyla ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na da sorulduğunu ve yeni TİS imzalanana kadar aynı hakların geçerli olması gerektiğinin yanıtı alındığı vurgulandı.

Açıklama THY’nin kanuna aykırı davrandığı ifade edilerek; ‘kaybeden bizden çok THY olur’ denildi.

İşte Hava-Sen’in sert açıklaması:

Değerli HAVA-SEN Üyeleri,

Bildiğiniz gibi “Dayanışma Aidatı’’ ödeyerek taraf olduğumuz 25. Dönem TİS, 31 Aralık 2018 tarihinde süresini doldurmuş ve 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren 26. Dönem TİS görüşmeleri süreci başlamıştır. THY Personel Yönetim Başkanlığı 25 Ocak 2019 tarihinde  6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’na atıfta bulunarak 1 Ocak 2019 tarihi itibariyle ücretlerinizden dayanışma aidatı kesintisi yapılmayacağını bildirmiştir. Şu anda infilal yaratmış bu duruma karşılık açıklamamız aşağıdadır;

1.) THY Personel Yönetimi Başkanlığı kendi yaptığı duyuruda da açıkça belirttiği üzere, hali hazırda dayanışma aidatı ödeyerek faydalanılan 25. Dönem Toplu İş Sözleşmesinin süresi 31.12.2018 tarihi itibariyle sona ermiştir. Yine duyuruda belirtildiği ve kanunda yazılı olduğu şekliyle yeni TİS yürürlüğe girene kadar eski TİS hükümleri aynen geçerli olmaktadır.

2.) Eski TİS geçerliliğini sürdürdüğü sürece, TİS’den yararlanma, kanunen belirtilen şartlarda ve yararlananların iradesiyle verdikleri aidatlarla olabilmektedir. İşverenin bu konuda bir irade beyanı kanunen mümkün değildir. Şu anda uygulanan 25. Dönem TİS hükümlerince işveren yetkili sendika üyeleri ile dayanışma aidatı ödeyen üyelerin maaşlarından kesintileri yapmak ve yetkili sendika hesabına yatırmak zorundadır. İşveren kendi kararıyla sadece dayanışma aidatı ödeyen üyelerin maaşlarından kesinti yapmayacağını duyurararak, 25. Dönem TİS  kurallarını hükümsüz kılacak bu uygulamayı yapamaz, kanunen yapma hakkı yoktur. Ayrımcılık yapması kanunun açık ihlalidir.

3.) Normal süreç işletilmiş olsaydı yeni imzalanacak 26. Dönem TİS,  01 Ocak 2019 itibarıyla yürülüğe girecek ve dayanışma aidatı dilekçeleri de bu süreçte verilecekti. Uzayan veya uzatılan görüşmelerin ne zaman sonuçlanacağı belli olmadığı için, yeni sözleşmeden yararlanma hakkı imza tarihi itibarıyla geçerli olacaktır. Bu sözleşmeden, ara vermeksizin dayanışma aidatı ödeyenler de, yetkili sendika üyeleri de, yürürlülük  tarihi itibarıyla hak sahibi olacaklardır. İmza aşamasına kadar geçecek sürede haklar ise, kanunla eski TİS hükümlerinin geçerliliği uzatılarak güvence altına alınmıştır. İçeriği belli olmayan bir metne dayanışma aidatı ödeyerek taraf olmak mantıken mümkün olmamasına rağmen işveren yayınladığı duyuru ile dilekçelerin verilmesi talebini personele iletmiştir. İşverenin hukuk kuralını farklı yorumlaması karşısında üyelerimizin menfaatini korumak adına,  HAVA-SEN olarak, işverenin talebine uyulması yönünde irade beyanında bulunduk. Kendi açıklamalarıyla çelişen bu uygulama karşısında işvereni, işçinin menfaatine uygun davranmaya, hali hazırda yürülükteki TİS hükümlerine uymaya tekrar tekrar davet ediyoruz.

4.) İmza tarihine kadar eski TİS ile güvence altına alınan haklar ve bilahare imzalanacak yeni TİS metni içeriğine göre, THY çalışanları, yararlanmak isterlerse, dilekçelerini yenileyerek kesintisiz olarak yeni haklardan aynen yetkili sendika üyeleri gibi yararlanacaklar ve ayrımcılık yapılamayacaktır. Aylar sonra imzalanacak bir metnin içeriğinde ne varsa, yetkili sendika üyeleriyle beraber, dayanışma aidatını kesintisiz ödeyerek devam eden üyeler de faydalanacaktır.

SONUÇ OLARAK;

1.) 26. Dönem TİS ve dayanışma aidatları ile ilgili olarak Aralık 2018 ayında ÇSGB ile yazışma yapılıp görüş istenmiştir. Alınan cevapta kanun içeriğinden farklı bir yorum yoktur.

2.) Halen 25. Dönem TİS hükümlerine tabiyiz ve bunun için dayanışma aidatları otomatik olarak maaşlardan işverence kesilmeye devam etmelidir.

3.) 26. Dönem TİS için, kanun gereği, imzalanana kadar dayanışma aidatı dilekçesi verilemeyeceği belirtilmektedir. THY Personel Başkanlığının duyurusu üzerine verilen dilekçeler iyi niyetimizin ve  irademizin beyanıdır ve yeni TİS imzalanmasıyla hüküm doğurur. Dayanışma aidatı dilekçeleri 6356 sayılı kanunun 39. Maddesi gereği yazılı ve sözlü olarak verilebilir. Hatta gereği için Personel Yönetim Başkanlığına,  bilgi için ise  ilgili tip müdürlüğüne, kabin hizmetleri müdürlüğüne veya en yakın amirinize mail yoluyla hazırladığımız dayanışma aidatı yazısını göndermeniz yeterlidir. ([email protected] , [email protected] , [email protected] , [email protected] , [email protected] , [email protected] )

4.) TİS geriye götürülerek, 1 Ocak 2019 tarihinden geçerli olursa, ister düzenli dayanışma aidatı ödesin ister yetkili sendika üyesi olarak aidat ödesin, 6356 sayılı kanun madde 39’da belirtildiği şekilde, hiçbir hak kaybı olmadan yararlanır. İmza tarihi itibarıyla hüküm doğuran dilekçeler, çalışanın iyi niyetle sürece dahil olma iradesini gösterir. Önceki TİS için kesintisiz ödenen aidatlar da, kanunen güvence altına alınmış devam eden TİS sürecinden yararlanma hakkına aynen sendika üyesi olanlar gibi sahip olmasını sağlar.

5.) HAVA-SEN   haklarınızı gasbeden, sizi sadece aidat geliri olarak gören ve sonra da yok sayanlara karşı onurumuzu ve gururumuzu korumak için kurulmuştur. Malum çevrelerce çıkarılan söylentilere inanıp diğer sendikaya geçmeye çalışanların, kanun gereği ancak 30 günlük bekleme süresi sonrasında yeni sendika üyelikleri onaylanabilir.  Bu arada 26. TİS imzalanırsa  sendikasız durumda kalacaklardır. Eğer işveren ve yetkili sendikanın mantığıyla olaya bakılırsa, ancak onay tarihi itibarıyla TİS’ten yetkili sendika üyesi olarak yararlanabilecekler. En yetkin, en donanımlı hukukçularla Hukuki süreci başlatacağımız bu anlaşmazlıkta, dayanışma aidatını kesintisiz ödeyenlerle sonradan sendikalı olanlar, kanunu yorumlayanlara göre aynı kapsamda olamıyacaklardır. İki aylık maaş farkını almak isterken bu duruma düşmeye değer olup olmadığını onların takdirine sunarız. En kötü ihtimalle iki aylık farkı şimdilik alamazsınız ama onurunuzla başınız dik durabilirsiniz.

6.) THY  tarihinde personel arasında böyle bir ayrım yapılmamış ve her toplu sözleşme döneminde yetkili sendika veya sempatizanları tarafından bu tür girişimler yapılmıştır. Bölücülüğün yapılması, iş barışını ve huzurunu olumsuz etkileyeceği ve hukuksuz olacağı açıktır. Enerjimizi bu tür iç huzursuzluklara harcamanın kimseye faydası olmayacaktır.

7.) THY  çok büyük, kurumsal ve milli bir kuruluştur. Ona yakışan böyle küçük hesaplar değil tüm personelini kucaklamak, özgür iradelerine saygı duymaktır. Çok önemli faaliyetlerin ve büyümenin eşiğinde, birleşmeye, birbirimize sarılmaya  ve bütünleşmeye ihtiyacımız var. Bölünmeye, dışlanmaya, ötekileştirilmeye değil. Bunun için dayanışma aidatları kesilmeye devam etmeli ve 26. Dönem TİS’den aynı şartlarda  istifade edilmelidir. Aksi halde kaybeden bizden çok THY olacaktır.

Bekliyor ve umut ediyoruz.

HAVA-SEN YÖNETİM KURULU

0
mutlu
Mutlu
0
komik
Komik
0
alk_
Alkış
0
_a_rm_
Şaşırmış
0
sinirli
Sinirli
HAVA-SEN’den THY’ye suçlama

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir