Türk Hava Yolları

THY’den yeni maaş düzenlemesi açıklaması

Değerli Çalışma Arkadaşlarımız,

Ortaklığımızın tüm şartlarını zorlayarak sergilediği iyi niyetli uzlaşma çabalarına rağmen istihdamın korunması için zorunlu hale gelen yeni ücret düzenlemeleri ile ilgili uzlaşma henüz sağlanamamış olduğunu duyurmuştuk.

Hava-İş Sendikası ile yapılan hem daha önceki hem de 29-30.07.2020 tarihli görüşmelerde, kısa çalışmanın zorlayıcı sebepten kaynaklı geçici çözüm olarak uygulandığı, bu durumun çalışanlarımızın emeklilik hakedişlerini dahi etkileyen bir durum olduğu, teklif ettiğimiz ücret düzenlemesi hususunda uzlaşma sağlamamız halinde çalışanlarımızı kısa çalışma uygulamasına dâhil etmek istemediğimiz Ortaklığımızca açık bir şekilde ifade edilmiştir.

Ortaklığımızın bu açık beyan ve taahhüdüne rağmen içinde bulunduğumuz bu olağanüstü duruma uygun olduğu değerlendirilen ücret düzenlemeleri hususunda anlaşma sağlanamamış olması sebebiyle, gücümüzün yettiği ölçüde insan kıymetimizi korumak için bir taraftan yasaların ve Ortaklığımızın iç düzenlemeleri çerçevesinde yapabileceklerimizi değerlendiriyoruz.

Bu kapsamda;

– Kapsam dışı çalışanlarımıza ve tüm seviyedeki orta ve üst düzey üst yöneticilerimize, kapsam içi personele uygulanmak üzere Sendika’ya teklif olarak göndermiş olduğumuz ücret düzenlemesi aynen teklif edilmiştir. Bu statüdeki çalışanlarımız 01.08.2020 tarihinden itibaren normal çalışma saatlerine dönerek, kısa çalışma uygulaması kapsamından çıkarılacaklardır.

– Yurt dışında görev yapan yöneticilerimizle daha önce yapılan mutabakat çerçevesinde, Nisan – Temmuz döneminde ücretleri %55 azaltılarak ödenmiştir. 01.08.2020 tarihinden itibaren geçerli olacak yeni teklif edilen uygulama ile de ücretlerinden %30 seviyesinde kesinti ve yan haklarında düzenleme yapılacak, 1,5 yıl zarfında ikramiye ödemesi yapılmayacaktır.

– Yurt dışında görev yapan mahalli çalışanlarımız bakımından yine çalıştıkları ülkelerin yasalarının ve şartlarının el verdiği ölçüde kısa çalışma, yarı zamanlı çalışma, ücretsiz izin, ücret revizesi gibi düzenlemeler yapılmış ve yapılmaya devam etmektedir. İşçi haklarının çok güçlü olduğu ve katı işçi sendikalarının bulunduğu ülkelerde dahi istihdamın korunması için ciddi kolaylıklar sağlanmış ve işverenlere destek olunmuştur.

– Sendika üyesi kapsam içi çalışanlarımıza da, şu aşamada Sendika ile uzlaşmadan bir ücret düzenlemesi teklif edemediğimizden dolayı işgücümüzün koruması için yine yasaların ve Ortaklığımızın iç mevzuatı çerçevesinde çözüm üretmek zorundayız. Sektördeki birçok havayolunun tercih ettiği en kolay ama en ağır yöntemi gücümüzün yettiği ölçüde bir çözüm olarak hiç aklımıza getirmedik. Bununla birlikte içinde bulunduğumuz olağanüstü döneme uygun olarak işverenlere kısmen veya tamamen ücretsiz izne ayırma hakkını sağlayan düzenlemeyi, çalışanlarımızın aleyhine olacağından tercih etmek istemiyoruz. İçinde bulunduğumuz olağanüstü şartlara uyan yeni ücret düzenlemesi konusunda da bir uzlaşma sağlanamamış olması sebebiyle, çok büyük operasyonel zorluğuna ve İşkur Hizmet Merkezlerinin sınırlı imkânlarına rağmen diğer uygulamalara göre çalışanlarımızın lehine olan kısa çalışma uygulamasına devam etmeyi tercih etmek zorundayız.

Bildiğiniz gibi, kısa çalışma 3 aylık süre ile uygulanabiliyorken Haziran ayı sonunda T.C. Cumhurbaşkanlığı Kararı ile 1 ay süre ile uzatılmasına karar verilmiş ve akabinde Ortaklığımızca Temmuz ayı içinde kısa çalışma uygulanacağı duyurulmuştu. Bugün tarihli Resmi Gazetede yayınlanan T.C. Cumhurbaşkanlığı Kararı ile kısa çalışmanın 1 ay süre ile tekrar uzatılmasına karar verilmiştir.

Yukarıda belirttiğimiz gerekçelerle, Ortaklığımız ünitelerinde 01.04.2020 tarihinden itibaren uygulanmakta olan ve bugünkü T.C. Cumhurbaşkanlığı Kararı ile 1 ay daha uzatılmasına karar verilen kısa çalışma uygulamasının Ağustos ayında da devam etmesine karar verilmiştir.

Ağustos ayı içerisinde yapılacak çalışma sizlere yöneticileriniz/uçuş programınız vasıtasıyla tebliğ edilecektir.

Yer personeli için çalışmalarımız belirlenen gün ve saatinde mümkün olduğu ölçüde evden / uzaktan kısa çalışma şeklinde devam edecektir.

· Yer personeli için %50 kısa çalışma oranını (haftalık 22,5 saat) geçmeyecek şekilde planlama yapılacaktır.

· Uçuş personeli için uçuş frekansları göz önünde bulundurularak planlama yapılacaktır.

Ağustos ayı boyunca evden / uzaktan çalışma yapılacağından normal mesai düzeni için personel servisi hizmeti sağlanmayacaktır.

Kısa çalışma süreci boyunca özel sağlık sigortası ödemesi devam edecektir.

Bunların dışında kalan kısa çalışma ile ilgili önceki dönemdeki uygulamalar aynı şekilde devam edecektir.

Sağlıklı günler dileriz.

İstihdam Başkanlığı
Turkish Airlines

Başa dön tuşu