Türk Hava Yolları

THY’den KAP’a Genel Kurul açıklaması

THY, KAP’a yarın (31 Mart 2020) yapılacak olan Olağan Genel Kurul ile ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamada Genel kurula elektronik ortamda katılımın, hissedarların veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkün olduğu belirtildi.

THY, KAP’a yarın (31 Mart 2020) yapılacak olan Olağan Genel Kurul ile ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamada Genel kurula elektronik ortamda katılımın, hissedarların veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkün olduğu belirtildi.

Türk Hava Yolları’nın (THY) “2019 Yılı Hesap ve Faaliyetlerine Ait 31 Mart Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı”, yarın Genel Yönetim Binası VIP Toplantı Salonu’nda yapılacak.

THY genel kurulla ilgili Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) açıklama yaptı.

İşte o açıklama:

Ortaklığımız Yönetim Kurulu; 2019 yılı hesap ve faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı’nın 31 Mart 2020 Salı günü saat 14:00’da aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere hissedarlarımızı Ortaklığımızın Yeşilköy Mahallesi, Havaalanı Cad. No.3/1 Bakırköy/İstanbul adresindeki Genel Yönetim Binası VIP Toplantı Salonu’nda toplantıya davet eder.

Genel Kurul Toplantısına hissedarlarımız fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat veya temsilcileri vasıtası ile katılabilirler. Genel Kurula elektronik ortamda katılım, hissedarların veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu nedenle Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun (MKK) Elektronik Genel Kurul Sistemi’nde (EGKS) işlem yapacak hissedarların öncelikle Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun e-MKK bilgi portalına kaydolarak iletişim bilgilerini kaydetmelerinin yanında ayrıca güvenli elektronik imzaya da sahip olmaları gerekmektedir. e-MKK bilgi portalına kayıt olmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan hissedarların veya temsilcilerinin elektronik ortamda genel kurula katılmaları mümkün değildir. Ayrıca; toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen hissedarların veya temsilcilerinin Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik ve Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Genel Kurul Toplantısına vekil vasıtası ile katılacak hissedarlarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu’nun 24.12.2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmış II-30.1 tebliği hükümleri uyarınca Ek-1’deki vekaletname örneğine uygun olarak düzenlenmiş Noter tasdikli bir vekaletname ile kendilerini temsil ettirmeleri gerekmektedir.
Ortaklığımızın 2019 yılına ilişkin Finansal Tabloları, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporları ve Yönetim Kurulu’nun Kâr Payı Dağıtım Önerisi; Kamuyu Aydınlatma Platformu web sitesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdindeki Elektronik Genel Kurul Sisteminde, Şirketimizin internet adresi olan http://www.turkishairlines.com bağlantısında “Yatırımcı İlişkileri” sayfasından erişilebilir olacağı gibi, Ortaklığımızın Yeşilköy Mahallesi, Havaalanı Cad. No.3/1 Bakırköy/İstanbul adresindeki Genel Yönetim Binası’nda hissedarlarımızın incelemesine hazır bulundurulacaktır. Sayın hissedarlarımızın belirtilen gün ve saatte toplantıya teşrifleri saygı ile rica olunur.

GÜNDEM

 1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
 2. 2019 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve tasdiki,
 3. Denetçi ve Topluluk Denetçisinin 2019 yılı Denetim Raporlarının okunması,
 4. 2019 yılı Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve tasdiki,
 5. 2019 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası,
 6. 2019 yılı Kar Payı Dağıtımı’na ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin Genel Kurul’un tasvibine sunulması,
 7. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
 8. Türk Ticaret Kanunu 399-400 maddeleri uyarınca Denetçi ve Topluluk Denetçisi seçimi,
 9. Ortaklığımızın Kayıtlı Sermaye Tavanına ilişkin sürenin 31.12.2019 tarihinde bitmesi nedeniyle 2020-2024 yıllarına ilişkin yeni bir yetki alınması ve Ortaklık Ana Sözleşmesinin 6. maddesinin Ek-2 Tadil Tasarısında yer alan şekilde değiştirilmesi hakkında karar alınması,
 10. Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 12. maddesi gereğince Ortaklığımızın 3. kişiler lehine verdiği Teminat, Rehin ve İpotekler (TRİ) ve elde ettiği gelir veya menfaat hususunda hissedarlara bilgi verilmesi,
 11. Yönetim Kurulu’nun Ortaklığımızın Pay Geri Alım Programı ve bu program kapsamında pay geri alımı yapabilmesi için yetkilendirilmesine ilişkin önerisinin Genel Kurul’un tasvibine sunulması,
 12. 2019 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında hissedarlara bilgi verilmesi ve 2020 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
 13. Dilek ve temenniler, kapanış.
BAĞLANTILI HABER:   THY’nin kaptan pilotu Selin Sevimli: Dünyanın en güzel manzaralı ofislerine sahibiz
Etiketler

İlgili Haberler

Başa dön tuşu
Kapalı