THY’de Genel Kurul tarihi belli oldu? THY’den KAP’a açıklama geldi..

featured

Türk Hava Yolları‘nın yıllık olağan genel kurul toplantı tarihi belli oldu.

Türk Hava Yolları A.O. (THYAO) tarafından 26 Nisan 2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimde 24 Mayıs 2024 Tarihinde Yapılacak Olan 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı hakkında açıklama yapıldı.

THY tarafından KAP’a gönderilen açıklama şu şekilde:

Ortaklığımız Olağan Genel Kurul Toplantısı’nın 24 Mayıs 2024, Cuma günü, saat 15:00’te Yeşilköy Mahallesi, Havaalanı Cad. No.3/1 Bakırköy/İstanbul adresindeki Genel Yönetim Binası VIP Toplantı Salonu’nda yapılmasına karar verildiği belirtildi. Yönetim kurulunun temettü dağıtılmamasına ilişkin teklifinin de görüşüleceği genel kurul gündem maddeleri şu şekilde;
Gündem Maddeleri
1 – Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması,
2 – 2023 yılı Faaliyet Raporu’nun okunması ve görüşülmesi,
3 – 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Denetçi ve Topluluk Denetçisi’nin Bağımsız Denetim Raporlarının okunması,
4 – 2023 yılı Finansal Tablolarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
5 – Yönetim Kurulu’nun Ortaklığın 2023 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ibrası,
6 – 2023 yılı Kar Payı Dağıtımı’na ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
7 – Yönetim Kurulu Üyeleri’nin ücretlerinin belirlenmesi,
8 – Denetçi ve Topluluk Denetçisi’nin seçimi,
9 – Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 12. maddesi gereğince Ortaklığımızın 3. kişiler lehine verdiği Teminat, Rehin ve İpotekler (TRİ) ve elde ettiği gelir veya menfaat hususunda hissedarlara bilgi verilmesi,
10 – Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 2023 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında hissedarlara bilgi verilmesi ve 2024 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
11 – Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği ve 14.02.2023 tarihli duyurusu çerçevesinde yapılan hisse geri alımlarına dair bilgi verilmesi,
12 – Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nde yer alan 1.3.6 numaralı Kurumsal Yönetim İlkesi çerçevesinde belirtilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
13 – Dilek ve temenniler, kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

0
mutlu
Mutlu
0
komik
Komik
0
alk_
Alkış
0
_a_rm_
Şaşırmış
0
sinirli
Sinirli
THY’de Genel Kurul tarihi belli oldu? THY’den KAP’a açıklama geldi..