Türk Hava Yolları

THY yeni ücret düzenlemesini duyurdu

Türk Hava Yolları (THY) sendika üyesi olmayan çalışanlarla ilgili yeni ücret düzenlemesini duyurdu.

Türk Hava Yolları (THY) sendika üyesi olmayan çalışanlarla ilgili yeni ücret düzenlemesini duyurdu.

THY’den personele gönderilen açıklamada değişikliğin kabul edilmemesi haklı fesih sebebi olarak gösterildi.

İşte THY’nin kapsam dışı personele gönderdiği açıklama;
İstihdam Başkanlığımızca Covid-19 küresel salgın sürecinde gönderilen personel duyurularımızda da ifade edildiği üzere salgının tüm sivil havacılık sektöründe olduğu gibi Ortaklığımız faaliyetleri ve gelir gider dengesi üzerinde meydana getirdiği olağanüstü durum, tüm maliyet kalemlerimizde olduğu gibi personel maliyetlerinde de ciddi kesintiler yapılmasını zorunlu kılmaktadır.

Bu doğrultuda; Toplu İş Sözleşmesine tabi çalışanlarımıza ilişkin yeni ücret düzenlemeleri konusunda yetkili sendika ile görüşmeler devam etmektedir. Toplu İş Sözleşmesine tabi olmayan (kapsam dışı) Siz değerli çalışanlarımızın ücretleri ise; Yönetim Kurulumuzun aldığı 27.07.2020 tarih ve 126 sayılı karara istinaden 01.08.2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere ekteki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

Çalışma şartlarınızda, ekte belirtildiği şekilde yapılan esaslı değişiklik, Covid-19 salgın sürecinin ortaya çıkardığı olağanüstü ekonomik şartların ortaya çıkardığı zorunluluktan kaynaklanmaktadır.

Ortaklığımız tarafından zorlayıcı sebeplerden dolayı yapılan bu ücret düzenlemesinin şahsınızca da makul ve kabul edilebilir olarak değerlendirileceğini düşünüyoruz. Bununla birlikte çalışma şartlarındaki bu esaslı değişikliği kabul edip etmeme hakkınız bulunmaktadır. Ayrıca, 4857 sayılı İş Kanunumuzun 22’nci maddesi gereği de yapılan bu esaslı değişikliğin geçerli olabilmesi için 6 İş günü içerisinde yeni ücret şartlarını yazılı olarak kabul etmeniz gerekmektedir. (Zorunlu sebebe dayanan esaslı değişikliğin çalışan tarafından kabul edilmemesi, işveren açısından iş akdinin feshi için geçerli sebep teşkil etmektedir)

Yukarıda izah edilen hususlar doğrultusunda; 01.08.2020 tarihinden itibaren geçerli olacak yeni ücret teklifinin, iş bu e-postanın tarafınıza ulaştığı tarihten itibaren en geç 6 iş günü içerisinde (11.08.2020 tarihi mesai bitimine kadar) kabul veya reddinize ilişkin beyanın ekle birlikte öncelikle e-posta ile PERSONELYONETIMISEFLIGIYURTICI©THY.COM adresine aşağıda belirtildiği şekilde gönderilmesi gerekmektedir.

– Tarafıma bu e-posta ile yazılı olarak tebliğ edilen 1 Ağustos 2020 tarihinden geçerli yeni ücret düzenlemesini kabul EDİYORUM.
– Tarafıma bu e-posta ile yazılı olarak tebliğ edilen 1 Ağustos 2020 tarihinden geçerli yeni ücret düzenlemesini kabul ETMİYORUM.

Bilahare iş bu tebliğ metninin ekini çıktı alarak kabul veya ret beyanınıza ilişkin imza kısmını doldurmanızı ve ıslak imzalı asıl nüshayı 31 Ağustos 2020 mesai bitimine kadar istihdam Başkanlığı/Organizasyon ve Personel Yönetimi Müdürlüğüne göndermenizi rica ederiz.

Başa dön tuşu