Singapur Havayolları 2019-2020 rakamlarını açıkladı

featured

Singapur Havayolları Grubu 2019-2020 Mali Yılı verileri, koronavirüs salgınına ilişkin önlemler ve gelecek dönemdeki sürece ilişkin kapsamlı bir açıklama yayınladı.

Grup, güçlü yolcu trafiği sayıları ve Dönüşüm Programı’nın bir parçası olarak yürütülen kapsamlı girişimler sonucu mali yılın ilk dokuz ayında güçlü bir performans sergileyerek 2019/2020 Mali Yılının dördüncü çeyreğine girdi.

Ancak Covid-19 salgınının küresel olarak yayılmaya başlaması ile birlikte Şubat 2020’de piyasa koşulları kısa bir süre içerisinde kötüleşti.

Virüsün yayılması ile ilgili yaşanan korkular, küresel seyahat kısıtlamaları ve sınır kontrolleri çeyrek dönem boyunca hava yolculuğu talebinde düşüş yaşanmasına neden oldu.

Grup, Şubat ayının başında Anakara Çin’den başlayarak Mart ayı sonuna kadar ağın geri kalanına geniş kapsamlı maliyet düşürme önlemleri ve kapasite azaltımı uygulayarak kararlı bir şekilde aksiyon aldı.

Dördüncü çeyrekte yolcu trafiğinde görülen hızlı düşüş, geçen yılın aynı dönemi ile kıyaslandığında gelirde 894 milyon dolar (%-21,9) tutarında önemli bir düşüşle sonuçlandı. Grup, akabinde Nisan-Haziran 2020 için planlanan yolcu kapasitesinin %96 azaltılacağını duyurdu.

Beklenmedik bir fiyat rekabeti ve bunun sonucunda yaşanan arz bolluğunun olduğu dönemde ortaya çıkan Covid-19 salgını nedeniyle petrole olan talebin hızla azalmasıyla yakıt fiyatları bu çeyreğin sonlarına doğru düştü. Bu durum bu çeyrekte vadesi gelen kontratlarda yakıt kaynaklı hedge işlemi zararına neden oldu.

Ayrıca 2020/2021 Mali Yılında beklenen kapasite kesintileri, normal işletme koşullarına dayalı olarak önceki beklenenden daha az yakıt tüketimlerine yol açarak Grubun aşırı riskten korunma pozisyonuna girmesine neden olacak.

Sonuç olarak Grup, bu fazla hedge işlemleri üzerine 710 milyon dolar esaslı gerçeğe uygun değer zararı kaydetmek zorunda kaldı.

Finansal raporlama standartlarına göre bu kayıplar 2019/2020 Mali Yılı Kâr Zarar Bilançosunda muhasebeleştirilmeli.

Gelirdeki bu düşüş ve yakıt hedge işlemi zararları, kapasite kesintilerinden kaynaklanan yakıt dışı harcamalardan sağlanan tasarruflar, devlet destek planları ve diğer maliyet düşürme tedbirleri ile telafi edilemedi.

Sonuç olarak Grup, söz konusu çeyreğe ilişkin olarak, geçen yılki 253 milyon dolarlık kârdan 1.056 milyon dolarlık tersine dönüş anlamına gelen 803 milyon Dolar faaliyet zararına uğradı. Grup’un net zararı aynı dönemde 732 milyon dolar oldu.

Ocak-Mart 2020 işletme performansındaki bozulmanın yılın ilk dokuz ayında yapılan iyileştirmeleri erozyona uğratması nedeniyle, 21 Mart 2020 tarihinde sona eren bütün bir yıla ilişkin Grup’un faaliyet kârı yıllık bazda 1.008 milyon dolar azalarak 59 milyon dolara düştü. Grup’un 2019/2020 Mali Yılına ilişkin net zararı 212 milyon dolar olmuştur ve bu da geçen yılki 683 milyon dolarlık kârdan (-895 milyon dolar) geri gidiş anlamına gelmekte.

Grup’un finansal performansı aşağıdaki şekilde özetlenmiştir:

Daha İyi/ 4. Çeyrek 4. Çeyrek Daha İyi/
     MY19/20        MY18/19 (Daha Kötü) MY19/20 MY18/19 (Daha Kötü)
Grup’un Finansal Sonuçları (Milyon Dolar) (Milyon Dolar) (%) (Milyon Dolar) (Milyon Dolar) (%)
Toplam Gelir 15.976                        16.323 (2,1) 3.181 4.075 (21,9)
Toplam Harcamalar 15.917                        15.256 (4,3) 3.984 3.822 (4,2)
Net Yakıt Maliyeti 4.636                        4.587 (1,1) 1.081 1.100 1,7
Brüt Yakıt Maliyeti 4.506                        5.000 9,9 883 1.127 21,7
Yakıt Hedge İşlemi Zararı (Kârı) 130                      (413) n.m. 198 (27) n.m.
Yakıt hedge işlemi etkisizliği 710 n.m. 710 n.m.
Yakıt Dışı Harcamalar 10.571                        10.669 0,9 2.193 2.722 19,4
Faaliyet Kârı/(Zararı) 59                  1,067 (94.5) (803) 253 n.m.
Net (Zarar) Kâr (212)                          683 n.m. (732) 203 n.m.

COVİD-19 ÖNLEMLERİ

Singapur Havayolları Koronavirüs salgını nedeniyle alınan önlemlere ilişkin de detaylı bir açıklama yayınladı.

Açıklama şu şekilde oldu:

Havayolu taşımacılığında meydana gelecek bir çöküşe karşı harcamaları azaltmak ve nakit tasarrufu yapmak için önceden önlemler aldık.  Bu önlemler yönetsel ücretlerde kesintiler, ihtiyari ve zorunlu ücretsiz izin planları ve tüm yer personeli için daha kısa çalışma ayını kapsarken Yönetim Kurulu Üyeleri gönüllü olarak ücretlerini düşürmüşlerdir. Maliyetleri düşürmek ve ödemeleri ertelemek için tedarikçi ve ortaklarla çalıştık ve önemsiz projeleri erteledik ve ihtiyari harcamalara ilişkin sıkı kontroller uyguladık

Yolcu uçuş operasyonlarındaki sert düşüş genel kargo kapasitesini önemli ölçüde azaltmıştır. Bununla birlikte, kritik tıbbi malzeme ve temel malların taşınması başta olmak üzere havayolu navlununa ilişkin global tedarik zincirinden güçlü bir talep olmuştur.  Bu dönemde kargo uçağının kullanımını maksimum seviyeye çıkarmanın ötesinde, yolcu uçaklarını sırf kargo uçağı olarak kullandık ve yolcu koltuklarında ve baş üstü dolaplarında yük taşımak için düzenleyici onay aldık.

Uçak ödemelerinin sermaye harcamalarımızın önemli bir bölümünü oluşturması nedeniyle, mevcut uçak siparişleri için teslimat akışımızdaki ayarlamaları ve yakın vadeli nakit çıkışlarını azaltmak için hak ediş ödemelerini erkenden müzakere etmek amacıyla uçak üreticileri ile irtibata geçtik. Bu da, uzun dönem filo yenileme programımıza bağlılığımızı sürdürürken kısa vadeli kapasite artışının ılımlı olmasına yardımcı olacaktır.

Müşterilerimizin destek ve anlayışını çantada keklik olarak görmüyoruz ve onlarla düzenli olarak irtibatta kalmak ve iletişim kurmak için adımlar attık. Ayrıca bu seçeneği tercih edenlere bonus uçuş kredileri sunmak ve geri ödeme yapmak için Global feragat politikamızı revize ettik ve KrisFlyer ve PPS statülerimizin geçerlilik süresini uzattık.

Sınırların kapatılması nedeniyle operasyonları azatmış olsak da, Grup, yurt dışında eğitim gören Singapurlu öğrenciler de dâhil olmak üzere müşterilerimizin birçoğunu evlerine götürmek için mümkün olduğunca önemli şehirlere hizmet sunmaya devam etmiştir.

Bu kriz süresince yetenekli ve yüksek düzeyde eğitimli personellerimizi tutmanın yolunu aramaktayız. Bu günler atlatıldığında uzmanlıkları ve fedakârlıkları hayati önemde olacaktır.

Personellerimizden çoğunun Singapur’da Covid-19’a karşı yapılan mücadelede ön safta yer almak için gönüllü olmalarından gurur duyuyoruz. Sağlık, ulaştırma ve sosyal hizmet sektörlerinde önemli roller üstlenmekteler ve sıkı çalışmaları, yüksek hizmet standartları ve detaylara ilişkin dikkatleri SIA ruhunun somut bir tezahürüdür.

26 Mart 2020 tarihinde Grup, bilançosunda likidite oluşturmak ve bilançosunu güçlendirmek için Rüçhanlı Hisse ve Rüçhanlı Zaruri Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahvil Yoluyla Rüçhan Haklı Hisse İhracı açıklamıştır. Rüçhan Haklı Hisse İhracının 2020 yılı haziran ayına kadar tamamlanması beklenmekte olup yaklaşık 8.8 milyar dolar gayri safi hasılat getirecektir. Grup aynı zamanda Ek Zaruri Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahvil yoluyla ilaveten 6.2 milyar dolara kadar hisse ihracı seçeneğine de sahiptir. Bu, krizin uzaması durumunda Grup’a ek likidite sağlamayı amaçlamakta ve sadece gerekli olması halinde kullanılacaktır.

Güvenli finansman ile sat ve geri kirala işlemleri de dâhil olmak üzere eş zamanlı olarak diğer fonlama kaynaklarını araştırmaktayız. Tüm bunlar Grup’un güçlü bir pozisyonda olmasına ve gelecekteki büyüme olanaklarını yakalayabilmesine olanak sağlayacaktır.

GENEL GÖRÜNÜM

Salgın sonrasındaki süreç ve uçuşların durumuna ilişkin olarak havayolunun açıklamasında ise şöyle denildi:

“Önümüzdeki aylarda uluslararası hava ulaşımında toparlanma olması, sınır kontrolleri ve seyahat kısıtlamalarının hafifletilmesine bağlıdır. Covid-19 salgınında azalma belirtilerinin az olmasından dolayı bu noktada toparlanmanın zamanı ya da gidişatı konusunda herhangi bir görünürlük bulunmamaktadır. Grup, eğer talepte bir artış meydana gelirse kapasiteyi artırmak için esneklik sağlarken, bu dönemde kendi ağında asgari uçuş bağlantısını sürdürecektir.

Bu arada uçak yük yeri kapasitesinde ani düşüşlerden dolayı, tıbbi malzemeler, tıbbi ilaçlar ve taze gıdalar gibi temel mallara ilişkin talep birçok ana hattaki hava taşımacılığı kapasitesini aşmaktadır. Bu durumun kısa vadede kargo gelirlerini sürdürmesi beklenmektedir. Biz aynı zamanda talepteki değişiklikleri yakından takip ederken charter fırsatlarını kollamaya devam edeceğiz.

Kısa dönemde yakıt fiyatlarının zayıf seyredeceği muhtemel olması nedeniyle Grup daha fazla yakıt hedge işlemi zararları görmeyi beklemektedir. Grup, herhangi bir ek hedge imzalamadan önce mevcut belirsizlikler karşısında piyasadaki gelişmeleri yakından takip etmeye devam edecektir.

Grup, bu belirsizlik döneminde kararlılığını ve çevikliğini korumaktadır ve gelişen piyasa koşullarına cevap vermede çevik davranmaya devam edecektir. Hem tam hizmet primi hem de düşük ücret segmentlerinde var olan Grubun portföy stratejisi bize toparlanma gerçekleştiğinde talebe uygun doğru ürünleri sunma olanağı sağlamaktadır.

Hava taşımacılığı toparlandığında hizmetlerimizi artırmak için hazır olmamızı sağlamak için operasyonlarımızı her yönüyle incelemek üzere dahili bir görev gücü kurduk Bu, müşterilerimize ve personelimize ilave sağlık ve güvenlik teminatları sunmak amacıyla uçak içi ürünlerimizde ve uçtan uca hizmet sunumunda her türlü değişikliği içermekte.”

FİNANSAL SONUÇLARA İLİŞKİN YÖNETİM YORUMU

Grup’ta yer alan ana şirketlerin faaliyet sonuçları

 

MY19/20

 

MY18/19

Daha İyi/(Daha Kötü)  4. Çeyrek

     MY19/20

 4. Çeyrek

    MY18/19

Daha İyi/(Daha Kötü)
Faaliyet Kârı/(Zararı) (Milyon Dolar) (Milyon Dolar) (%) (Milyon Dolar) (Milyon Dolar) (%)
Ana Havayolu Şirketi 294 991 (70,3) (583) 204 n.m.
SilkAir (112) 15 n.m. (100) 11 n.m.
Scoot (198) (15) n.m. (125) (6) n.m.
SIA Engineering 68 57 19,3 14 19 (26.3)

2019/20 Mali Yılı

Grubun işletme kârı geçen yıla nazaran 1.008 milyon dolar (-%94.5) azalarak 59 milyon dolara gerilemiştir ve bu ağırlıklı olarak Covid-19 salgının 2019/20 Mali Yılının dördüncü çeyreğinde havacılık endüstrisi üzerindeki etkisinden kaynaklanmakta.

Grup gelirleri özellikle daha düşük uçuş gelirleri (-422 milyon dolar) ile yıllık bazda 347 milyon dolar (%-2.1) düştü. Söz konusu mali yılın ilk dokuz ayında elde edilen 753 milyon dolarlık iyileşme son çeyrekteki düşüşler (-906 milyon dolar) tarafından silip süpürüldüğü için yıllık yolcu uçuş gelirleri geçen yıla göre 153 milyon dolar ya da %1,2 daha az oldu. Uluslararası ticarette yaşanan gerginlikler ve önemli ekonomilerde ihracat üretimi yavaşlamasının etkileri nedeniyle, büyük ölçüde 2019 yılı Nisan Aralık arasındaki düşük performansa bağlı olarak kargo uçuş gelirleri de zayıfladı (-269 milyon dolar).

Grup harcamaları 661 milyon dolar (+%4,3) artarak 15,917 milyon dolara yükselmiştir bu artış 2020/21 Mali Yılında ilişkin etkisiz yakıt hedge işlemlerine ait 710 milyon dolarlık gerçeğe uygun değerleme zararlarından kaynaklanmakta. Söz konusu mali yıla ilişkin net yakıt maliyeti (etkisiz hedge işlemleri zararları hariç), daha düşük brüt yakıt maliyetleri (-494 milyon dolar) söz konusu mali yıla ilişkin yakıt hedge işlemleri zararı ile dengelendiğinden biraz arttı (+49 milyon dolar+%1,1) (önceki yılki 413 milyon dolarlık kazanca kıyasla 130 milyon dolarlık zarar). Yakıt dışı maliyetler yıllık bazda biraz azaldı (-98 milyon dolar ya da -%0,9).

Grup, tüm bir yıla ilişkin 21.2 milyon dolarlık net zarar bildirmiştir bu da 683 milyon dolarlık geçen yılki kârdan 895 milyon dolarlık bozulma anlamına geliyor. Bu durum, Uluslararası Finansal Raporlama Standartları 16 Kiralama ve sermaye harcamaları için ek finansman kabulü ile temel olarak zayıf işletme performansından (-1.008 milyon dolar) ve kira yükümlülüklerinden kaynaklanan faiz masraflarının muhasebeleştirilmesi nedeniyle meydana gelen net finansman ücretlerindeki artıştan (-105 milyon dolar) kaynaklanmakta. Vergi giderinden vergi indirimine (+198 milyon dolar) dönüş ve işletme dışı kalemlerdeki gelişmeler (+20 milyon) kısmen zararları dengelendi.

2019/20 Mali Yılına İlişkin Ana Şirketlerin Faaliyet Sonuçları

Havayolu koronavirüs salgını gölgesinde tamamlanan 2019-2020 Mali Yılına ilişkin faaliyet sonuçlarını da açıkladı:

“Grupta yer alan tüm yolcu havayolları, söz konusu mali yıla ilişkin faaliyet performansındaki keskin bozulmaya yol açan 2019/20 Mali Yılının son çeyreğinde Covid-19 salgınından olumsuz şekilde etkilendi.

Ana Havayolu Şirketine ilişkin faaliyet kârı yıllık olarak 697 milyon dolar (-%70,3) azalarak 294 milyon dolara geriledi. Yılın ilk dokuz ayında gözlemlenen güçlü yolcu gelirleri performansının son çeyrekteki yolcu gelirlerindeki düşüşü hafifletmesi nedeniyle yolcu uçuş gelirleri 8 milyon dolar (+%0,1) olarak biraz arttı. Söz konusu yıla ilişkin yolcu doluluk oranı, hafif trafik artışının (%+1,5) kapasite artışını (+3,0%) geciktirdiğinden dolayı %1,2 puan düştü. Gelir %1,0 düşmüş olup bu da %2,4 oranında RASK bozulmasına yol açtı. Hem kargo yükünde hem de gelirde sırasıyla %8,8 ve 3,8 düşüşü takiben tüm yıla ilişkin daha düşük kargo gelirleri (-269 milyon dolar) ve daha yüksek diğer gelirler (+129 milyon dolar), toplam 132 milyon dolarlık gelirde bir düşüşe neden oldu.

Toplam harcamalar temel olarak 587 milyon dolarlık etkisiz yakıt hedge işlemlerindeki zararlardan kaynaklı olarak 565 milyon dolar arttı. Ayrıca geçen yılki 332 milyonluk (-437 milyon dolar) kazanca kıyasla 105 milyon dolarlık yakıt hedge işlemi zararı meydana geldi. Bu durum, daha düşük brüt yakıt maliyetleri (+380 milyon dolar) ile kısmen dengelendi ve bu da net yakıt maliyetinde 57 milyon dolarlık bir artışa neden oldu. Yakıt hariç giderlerdeki düşüş (+79 milyon dolar veya %0,9), büyük ölçüde Covid-19 kaynaklı kapasite kesintilerinden ve personel maliyetlerini ve diğer değişken maliyetleri azaltmak için hükümet tarafından verilen desteklerden dolayı, harcamalardaki artışı azaltmaya yardımcı oldu.

SilkAir, işletme performansında geçen yılki 15 milyon dolarlık kârdan 112 milyon dolarlık (-127 milyon $) zararla geriye gidiş kaydetti. Yıl boyunca, 737 MAX 8 filosunun uçuşlardan çekilmesi, rotaların aşamalı olarak Scoot’a transferi ve Covid-19 salgınının patlak vermesi sonrası yaşanan uçuş iptallerinden dolayı taşıma kapasitesi %9,7 düştü. Trafik daha küçük ölçüde (-%8,3) düşerken yolcu doluluk oranı yüzde 1.1 puan yükseldi. Gelirin %1,8 düşmesi ve RASK’ın %1,2 azalmasından dolayı yolcu uçuş gelirleri 104 milyon dolar (-%10,6) düştü. Tarifesiz hizmetler ve diğer işletme gelirlerinden elde edilen gelir de 21 milyon dolar düşmüş ve bu da 125 milyon dolar (-%12,1) toplam gelir düşüşüne katkı sağladı. Etkisiz yakıt hedge işlemi (53 milyon dolar) ve geçen yıl elde edilen kazanca karşı gerçekleşen yakıt hedge işlemi zararından (+31 milyon dolar) oluşan ana katkıda bulunanlarla birlikte harcamalar 2 milyon dolar arttı. Kapasitedeki azalma ve hükümet destek programları sonrası, yakıt hariç maliyetlerde (-39 milyon dolar) gerçekleşen bir düşüş ile birlikte daha düşük brüt yakıt maliyetleri (-43 milyon dolar) maliyet artışlarının bir kısmını dengelemeye yardımcı oldu.

Scoot, önceki yıla göre 183 milyon dolar daha yüksek olan 198 milyon dolarlık işletme açığı kaydetti. Hem trafikte (%-2,2) hem de gelirde (%-1,8) yıllık bazda meydana gelen azalma sonrası yolcu uçuş gelirleri 59 milyon dolara düştü. Kargo ve diğer işletme gelirleri de toplamda 41 milyon dolar düşerek 100 milyon dolarlık toplam gelirde bir azalmaya yol açtı. Söz konusu yıla ilişkin zayıf gelir performansı büyük ölçüde dördüncü çeyrekte patlak veren Covid-19 kaynaklı. Harcamalar, temel olarak etkisiz yakıt hedge işlemlerindeki zararlardan (70 milyon dolar) kaynaklı olarak 83 milyon dolar arttı. Net yakıt maliyeti, hedge sonrası yüksek yakıt fiyatları ve güçlü Dolar nedeniyle 4 milyon dolar arttı. Yakıt hariç maliyetler daha büyük bir filonun amortismanındaki artış nedeniyle geçen yıla nazaran 9 milyon dolar yüksek olmuş bu da kapasite azalması (-%2,7) ve hükümet destek programları sonrasında düşük işletme maliyetleri ile kısmen dengelendi.

SIA Engineering‘in faaliyet kârı geçen yıldan beri 11 milyon dolar (+%19,3) artarak 68 milyon dolara yükseldi. Temel olarak uçak gövdesi ve hat bakım gelirlerindeki (-24 milyon dolar) düşüşler nedeniyle gelir 27 milyon dolar (-%2,6) azaldı. Bununla birlikte harcamalarda daha az malzeme ve alt sözleşme maliyetleri ile personel ve departman masraflarından 38 milyon dolarlık geniş bir azalma ve geçen yıl uğranılan 1 milyon dolarlık kambiyo zarar ile karşılaştırıldığında elde edilen 3 milyon dolarlık kambiyo kârı, işletme performansında bir iyileşmeye yol açtı.”

2019/20 Dördüncü Çeyrek

Söz konusu mali yılın sonuncu çeyreğinde Grup bu yıl 253 milyon dolarlık işletme kârından 803 milyon dolarlık zarara savruldu. Covid-19 salgını nedeniyle yolcu gelirlerindeki düşüş (-906 milyon dolar ya da (-%27,4) işletme performansında yaşanan bozulmanın ana faktörü oldu. Yolcu uçuşlarındaki önemli düşüşten kaynaklanan uçak yük yeri kapasitesindeki keskin düşüşlerin kargo uçağının artan kullanımı ve yolcu uçakları kullanılarak yalnızca kargo uçuşlarının işletilmesi ile kısmen azaltıldığından, söz konusu çeyreğe ilişkin kargo gelirleri hafif düştü (-19 milyon dolar veya -%4,0). Bu durum, geçen yılın aynı dönemine göre kargo yüklerinde %13,4 azalmaya ve kargo gelirlerinde %10.7 artışa yol açtı.

Esasen etkisiz yakıt hedge işlemlerine ilişkin zararlardan kaynaklanan toplam harcamalar 162 milyon dolar (+%4,2) arttı. Brüt yakıt maliyetindeki düşüşün geçen yılki yakıt hedge işlemlerinden elde edilen kârdan bu yıl dönülen zararı dengelemesi nedeniyle net yakıt maliyeti hafifçe 19 milyon dolar (-%1.7) düştü. Yolcu kapasitesinin azalması (%-13,6), sıkı maliyet azaltma önlemleri ve devlet destek programlarından kaynaklanan düşük işletme maliyetleri sonucunda yakıt dışı masraflar da 529 milyon dolar ya da %19,4 azaldı.

Grup, söz konusu çeyreğe ilişkin olarak732 milyon dolar net zarar açıklamıştır bu da geçen yılki 203 milyon dolarlık kârdan (-935 milyon dolar) bir geriye gidiş anlamına gelmekte. Temel olarak işletme performansındaki bozulmadan (-1,056 milyon dolar) kaynaklanan bu artış yüksek vergi indirimi ile (+184 milyon dolar) kısmen dengelendi..

SON TEMETTÜ

Yönetim Kurulu 2019/20 mali yılına ilişki son temettü önerisinde bulunmamakta. 27 Kasım 2019 tarihinde ödenen ara temettüden bu yana, söz konusu yıla ilişkin toplam temettü hisse başına 8 sent olarak açıklandı.

BİLANÇO TARİHİNDEN SONRAKİ OLAYLAR

26 Mart 2020 tarihinde ilan edilen rüçhan haklı hisse ihracı 30 Nisan 2020 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurulda hissedarlar tarafından onaylandı. Ödemesi yapılmamış bu hisselerin alım-satımının son günü 21 Mayıs 2020.

Rüçhan Haklı Hisse İhracının kabulü ve bunun ödemesinin son günü 28 Mayıs 2020 olarak belirtildi. Sermaye iştirakin nihai sonuçlarının 3 Haziran 2020 tarihinde ya da bu tarih civarında açıklanması beklenmekte.

0
mutlu
Mutlu
0
komik
Komik
0
alk_
Alkış
0
_a_rm_
Şaşırmış
0
sinirli
Sinirli
Singapur Havayolları 2019-2020 rakamlarını açıkladı