Atatürk Havalimanı için en üzücü haber; Yıkılmaya başlanıyor

featured

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ (DHMI)’nin resmi internet sayfasından yapılan duyuruda İstanbul Atatürk Havalimanı Yıkım işleri için 08/10/2019 tarihinde işin ihaleye çıkacağı bildirildi.

İşte o ihale ilanı;

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN
(DHMİ)
KONU: İSTANBUL ATATÜRK HAVALİMANI YIKIM İŞİNE AİT İHALE İLANI
1. Atatürk Havalimanın faaliyetleri sona ermiş olan Çelebi Hava Servisi A.Ş., Havaş ve
Sistem Lojistik Ltd. Şti binaların, Fatma Yeliz Bıyık’tan alınan büfe ile Fahrettin Kerim
Yurtbak’ tan alınan yeme içme mahalli ile Petrol Ofisi A.Ş. ve Müşterek Tesisler Alanında
bulunan Betonarme Binalar , Akaryakıt ve Su Tankları ve bunların boru vana ve diğer ekipman
ve fittings donanımlarının gerekli alet, edevat, avadanlık, kesme, sökme , kaldırma, taşıma ve
istifleme araçlarının kullanılarak, İş Sağlığı ve Güvenliğinin ilgili prosedürlerini, söküm ve
taşıma prosedürlerinin tamamını uygulayarak yıkım, söküm, taşıma ve SAHA1 ve SAHA2 ve
SAHA 3’ten uzaklaştırma işleri KDV dahil 2.500.000,00 TL(İkimillyonbeşyüzbinTürkLirası)
muhammen kira bedeli üzerinden açık ihale usulü ile ihale edilecektir.
2. Söz konusu hizmete ait Sözleşme Taslağı ve İhale Şartnamesi DHMİ Genel Müdürlüğü
Pazarlama ve Ticaret Dairesi Başkanlığı veya İstanbul Atatürk Havalimanı Başmüdürlüğünden
KDV dahil 100.-TL (Yüz Türk Lirası) karşılığında temin edilebilir.
3. İhaleye katılmak isteyenler 100.000,00.-TL (Yüzbin Türk Lirası) geçici teminat
vereceklerdir.
4. Söz konusu hizmete talip olanlar 08/10/2019 günü saat 14:00’e kadar ihaleye katılma
şartlarında belirtilen evrakları tamamlayıp DHMİ İstanbul Atatürk Havalimanı Başmüdürlüğü
Evrak Birimine vereceklerdir. Belirtilen tarih ve saatten sonra yapılacak başvurular ile posta
ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.
5. İstenilen belgeleri eksik, yanlış veya zamanında getirmeyenlerin müracaatları
yapılmamış sayılacaktır.
6. Söz konusu hizmet ile ilgili olarak daha önce Kuruluşumuza verilen dilekçeler
geçersizdir.
7. İhale 08/10/2019 Salı günü saat 14:30’ da İstanbul Atatürk Havalimanı
Başmüdürlüğünde yapılacaktır.
8. Kuruluşumuz yapılan bu ihalede 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4734 Sayılı Kamu
İhale Kanununa tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
Adres: Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü
Emniyet Mahallesi Mevlana Bulvarı, No: 32 Etiler
06560 Yenimahalle / Ankara

0
mutlu
Mutlu
0
komik
Komik
0
alk_
Alkış
0
_a_rm_
Şaşırmış
0
sinirli
Sinirli
Atatürk Havalimanı için en üzücü haber; Yıkılmaya başlanıyor

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir